Semiconductor

Al 34 jaar is ATM actief op het gebied van oppervlaktebehandeling in de semiconductor markt, zowel voor de front als back-end. De eisen van de klanten op het gebied van reinheid en bedrijfszekerheid zijn dermate hoog en creëren diverse uitdagingen. ATM ontzorgt klanten hierin en fungeert als one-stop shop, middels de specialisatie in diverse processen/ diensten welke onder een dak gecombineerd worden. 

Healthtech

Voor diverse medisch klanten is ATM actief als oppervlaktebehandelingsspecialist, hierbij moet gedacht worden aan klanten welke actief zijn in de medische apparaten bouw voor behandeling, diagnostiek en de productie van implantaten. Vaak wordt ATM tijdens de engineering fase betrokken, om tot de juiste keuze van oppervlakte behandeling en reinigen te komen. 

Industrial

De industriële machinebouw markt is vrij divers in de regio waar ATM actief is. Sinds de oprichting is ervaring opgedaan in diverse oppervlaktebehandelingen en reinigingsprocessen. Hierin kan op diverse vlakken technische ondersteuning gegeven worden ten aanzien van de juiste oppervlakte behandeling, met in achtneming van de geometrische complexiteit. 

Aerospace

Voor diverse Tier 1 en 2 leveranciers in de Aerospace markt verzorgt ATM oppervlaktebehandelingen, met name op het gebied van ruimtevaarttechnologie. Hierbij moet gedacht worden aan ontwikkelingstrajecten waarin ATM betrokken is tijdens de engineeringsfase om tot de juiste oppervlaktebehandeling te komen.

Support & Contact